Nazywam się Izabela Kasprzak. Jestem  absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra filologii angielskiej,

Pracuję jako nauczyciel od ponad 20 lat.

Zajmuję się głównie nauczaniem w szkole ponadpodstawowej, ale pracowałam również z uczniami gimnazjum, a obecnie także w szkole podstawowej. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i doroslymi jako lektor angielskiego różnych szkół językowych.

Od 2005 roku pełnię funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i zajmuję się sprawdzaniem i ocenianiem matur z języka angielskiego (matura pisemna i ustna).